top of page

לריב פחות, לישון יותר: על יחסי אחים ושינהאם נצטרך לשוות בדמיוננו את סולם הדאגות ההורי וודאי נמצא בראשו שני נושאים בוערים במיוחד: שינה ויחסים בין האחים. אך מעבר לעובדה ששני הנושאים האלו נוגעים בבטן הרכה של כל הורה (לשני ילדים לפחות), מסתבר שיש ביניהם עוד הרבה במשותף.


למה בעצם? ובכן, מחקרים מלמדים אותנו ששינה של ילדים עשויה להיות רגישה במיוחד לסטרס בתוך המעגל המשפחתי. למשל, ילדים החשופים לקונפליקטים רבים יותר בין הורים ישנים פחות, שנתם פחות יעילה והם גם עייפים יותר במהלך היום. לפי אותו היגיון, סביר להניח שגם יחסי אחים פחות טובים ישפיעו לרעה על השינה- האמנם?


קבוצת חוקרות מאריזונה היו הראשונות שניסו לברר זאת. לשם כך, הן גייסו כ-291 זוגות תאומים ועקבו אחריהם בשלוש נקודות זמן: גיל שנה, גיל שנתיים וגיל חמש. בכל נקודת זמן החוקרות יצרו קשר עם ההורים וביקשו מהם לדווח על משך השינה הממוצע של כל ילד. בגיל 5, נקודת הזמן האחרונה, ההורים התבקשו גם לדווח על היחסים בין האחים ועל הרגלי השינה של כל אחד מהילדים באופן כללי (משך שינה, בעיות במשך השינה, התנהגות בכניסה למיטה, זמן עד להירדמות, יקיצות ליליות, חרדת שינה, עייפות במהלך היום וכדומה).


נו, ומה הן גילו?

ניתוח הנתונים העלה כי ככל שהקונפליקט בין האחים בגיל 5 היה גדול יותר כך משך השינה היה קצר יותר ושכיחות בעיות השינה הייתה גבוהה יותר. כן, גם כאשר החוקרות לקחו בחשבון גיל, מין, מבנה משפחתי, מצב סוציואקונומי, בלגן בבית ואת משך שינה בגיל שנתיים וחצי.


איך אפשר להסביר זאת?

מצד אחד, ייתכן כי קונפליקט בין האחים מוביל לעלייה בעוררות פיזיולוגית וקוגניטיבית מה שעלול לפגוע בשינה. מצד שני, ייתכן בדיוק ההפך- שינה מופחתת ובעיות שינה מובילות לעוררות גבוהה ולוויסות רגשי נמוך וכפועל יוצא מגבירות את הקונפליקט בין האחים. או מה שהכי סביר- הקשר בין קשיי שינה לקונפליקט בין האחים פועל בשני הכיוונים.


והמסר אלינו?

אם נצליח למצוא דרכים להפחית מריבות בין האחים (איך בדיוק? הנה כיוון) ולהכניס שינויים בסביבת השינה של הילדים במטרה לעודד שינה טובה יותר, נוכל להרוויח שתי ציפורים במכה 😊ייתכן שיעניין אותך גם...Comments


bottom of page