top of page

מתי הם כבר יפסיקו לריב?"די! תפסיקי להרביץ לי!"


"למה הוא תמיד יושב ליד החלון?"


"אלו הקלפים שלי, עזוב אותם כבר!"


עוד ריב. ועוד ריב. ועוד אחד. ואתן כבר עייפות ומותשות מכל הצעקות, הבכי וניסיונות התיווך ולא יכולות שלא לשאול את עצמכן "מתי יגמר הדבר הזה? האם אי פעם הם הולכים להפסיק לריב?"


שנשאל את המדע?

במחקר שנערך בארה"ב, צוות חוקרות וחוקר אחד עקב אחר התפתחותן של מערכות יחסים בקרב 200 זוגות אחים במשך עשור (!), החל מתקופת בית הספר היסודי ועד אמצע-סוף גיל ההתבגרות (כאשר האח הגדול היה בן 17.3 והאח הקטן בן 14.8, בממוצע). הפרש הגילאים הממוצע בין האחים היה שנתיים וחצי.


נו, אז מתי הם יפסיקו לריב?

ניתוח נתוני המחקר העלה שהקונפליקט בין זוגות האחים שהשתתפו במחקר הלך וגבר לאורך הילדות האמצעית והגיע לשיא כאשר האח הבכור היה בתקופת המעבר אל גיל ההתבגרות. והחדשות הטובות? לאחר שהבכור צלח את תקופת המעבר, הקונפליקט בין האחים הלך ודעך.


מה יכול להסביר זאת? ייתכן כי העניין ההולך וגובר של מתבגרים בעולם שמחוץ למשפחה והזמן הרב יותר שהם מבלים מחוץ לבית מפחיתים את ההזדמנויות של האחים להתווכח ולריב. קרוב לוודאי שגם השיפור במיומנויות החברתיות והקוגניטיביות בגיל ההתבגרות תורם את חלקו.


ומה עם קצת אינטימיות...?

החוקרות (והחוקר) בחרו להתמקד גם בצד החיובי של הדינמיקה- אינטימיות בין האחים. באופן מעניין, דפוסי ההתפתחות של האינטימיות בין האחים חשפו כי ההרכב המגדרי של האחים משחק תפקיד. מה הכוונה? האינטימיות בין אחים מאותו מגדר הייתה די עקבית לאורך תקופת המחקר, אם כי זוגות של אחיות דיווחו על אינטימיות רבה יותר בהשוואה לזוגות של אחים. בקרב זוגות של אחים ממגדר שונה, הופיע דפוס אחר: האינטימיות בין האחים פחתה במקצת בתקופת הילדות האמצעית עד גיל ההתבגרות המוקדם, אך לאחר מכן הראתה עלייה ניכרת. ייתכן כי העלייה המשמעותית באינטימיות בין אח לאחות בגיל ההתבגרות האמצעי נובעת בין השאר מהעניין ההולך וגובר בבני מין השני, אשר כידוע מאפיין את התקופה הזו (למשל, כדי להתייעץ או לקבל תמיכה).


ואיפה אמא ואבא נכנסים לתמונה?

החוקרות מצאו שככל שהאם הייתה תגובתית יותר כלפי ילדיה וקיבלה אותם כפי שהם, כך האינטימיות בין האחים הייתה גבוהה יותר. קשר שלא נמצא במקרה של אבות. ובכל זאת, עושה רושם שגם לאבות יש השפעה. ממצאי המחקר חשפו כי ככל שהקונפליקטים בין האב לילדיו היו רבים יותר, כך גם הקונפליקטים בין האחים עצמם (קשר זה נצפה גם אצל אמהות אך רק כאשר האחים היו צמודים יותר בגיל). החוקרות מצאו גם קשר בין מערכת היחסים הזוגית בין ההורים לבין מערכת היחסים בין האחים, אבל דווקא בכיוון לא צפוי. נמצא כי כאשר אבות היו פחות מרוצים מחיי הנישואין, כך מערכות היחסים בין האחים היו קרובות יותר ופחות קונפליקטואליות, כמו שימשו פיצוי על המצב בין ההורים.


בקיצור, משפחה זה עסק מורכב


ייתכן שיעניין אותך גם...

קרדיט לתמונה: <a href="https://www.freepik.com/free-photo/i-know-what-exhausted-young-mom-feeling-tired-while-trying-stop-her-children-from-screaming-fighting-home_27507635.htm#query=kids%20fighting&position=0&from_view=keyword">Image by tonodiaz</a> on FreepikComments


bottom of page