top of page

הנקת טנדם: חלב-האם יודענכנסת להיריון ולא בא לך עדיין להפסיק להניק את הגדול? את חוששת מהמחיר הרגשי שהילדה שלך תאלץ לשלם עם הצטרפותו של אח קטן למשפחה? או אולי בא לך ליצור מקום בטוח ונעים עבור שני ילדייך שבו הם יוכלו להכיר זה את זה? שאלות מהסוג הזה מובילות חלק מהאמהות לבחור בהנקת טנדם.


מהי הנקת טנדם?

הנקת טנדם היא הנקה בו-זמנית של שני ילדים (או יותר) בגילאים שונים. איך זה עובד? אז ככה, האם נכנסת להיריון בזמן שהיא עדיין מניקה, היא ממשיכה להניק את הילד לאורך כל ההיריון וברגע שנולד התינוק החדש הוא מצטרף לחגיגה. ומה קיבלנו? תינוק על ציצי אחד, פעוט על ציצי שני- שניהם יונקים מאמא בו-זמנית.


אבל רגע, האם החלב בכלל מתאים לתינוק שזה עתה הגיע לעולם?

השאלה הזו העסיקה קבוצת חוקרים ישראלית מבית חולים דנה באיכילוב אשר לקחה על עצמה לברר לראשונה אם יש הבדל בהרכב החלב בין אמא שלא הפסיקה להניק לאורך כל ההיריון לבין אמא שהחלה להניק רק לאחר הלידה. לשם כך, הם אספו דגימות חלב-אם מ-49 אמהות ממרכז הארץ - 18 מתוכן הניקו טנדם ואילו השאר הניקו לראשונה רק אחרי שהתינוק נולד - ואפיינו את ההרכב התזונתי* של החלב בשלוש נקודות זמן: החודש האחרון להיריון (חלב היריון), תוך 72 שעות מרגע הלידה (קולסטרום) וכאשר התינוק היה בן שבועיים עד חודש (חלב בוגר).


נו, מוכנות לשמוע מה הם גילו?

למרבה ההפתעה, לא נמצאו הבדלים בהרכב הקולסטרום בין האמהות שהניקו טנדם לבין האמהות שהניקו רק תינוק אחד, למעט כמות גדולה יותר של פחמימות. ומעניין במיוחד- חלב האם של מניקות הטנדם שינה את הרכבו בעקבות הלידה. בהשוואה לחלב ההיריון, הקולוסטרום והחלב הבוגר של אותה אמא אחרי הלידה הכילו כמות נמוכה יותר של חלבון וכמות גבוהה יותר של פחמימות. בנוסף, בעוד שתכולת השומן והאנרגיה של חלב ההיריון לא הייתה שונה מזו שבקולסטרום, היא הייתה נמוכה יותר בהשוואה לחלב בוגר.


אמנם ההבדלים בהרכב התזונתי של חלב-האם טרם אופיינו במלואם, אך המחקר הזה כבר מספק עדות מרגשת לכך שמתישהו במהלך החודש האחרון להיריון גוף האישה מצליח לשנות את הרכב החלב כך שיתאים את עצמו לצרכיו התזונתיים של התינוק החדש.


* שומנים, חלבונים, פחמימות ואנרגיהComentários


bottom of page