top of page

מהו בכלל חבר?לפני שנצלול אל תוך עולמם החברתי של הילדים, כדאי שנבחין בין שני מושגים חשובים: קבוצת השווים (peers) וחברים (friends). אין מילה מוצלחת בעברית ל-peer, אז אנחנו נשתמש במילה "בן-גיל". הסיבה לכך תהיה ברורה בעוד רגע.


אז ככה,

בן-גיל, כשמו כן הוא, הוא ילד אחר פחות או יותר באותו גיל.

חבר הוא בן-גיל שבינו לבין הילד יש מערכת יחסים מיוחדת.


קבוצת השווים מהווה חלק מרכזי בעולמו החברתי של הילד. בני-גיל נמצאים בכיתות בית הספר, בשכונה ובחוגי אחר הצהריים. האינטראקציה בין בני-גיל היא חלק משגרת היומיום- הם חולקים ביניהם מידע על שיעורי הבית, מנהלים שיחות ומשחקים יחד בגן השעשועים. לרוב, האינטראקציות הללו קצרות, לא מחייבות במיוחד ומוגבלות להקשרים מסוימים כמו הגן, הכיתה או גן השעשועים. הן אף יכולות להיות חד-צדדיות מכיוון שהן לא בהכרח מערבות חיבה הדדית. מתוך האינטראקציות האלו, ילדים מפתחים מערכות יחסים קרובות עם מספר קטן של ילדים אחרים מקבוצת השווים. אלו הם החברים שלהם.


חברים נמצאים באינטראקציה מרצון על בסיס קבוע ומתמשך, מפתחים ציפיות לגבי אינטראקציות ביניהם גם בעתיד, חולקים סודות וסיפורים ועוזרים אחד לשני. מערכות יחסים חבריות מתאפיינות בחיבה הדדית, וזה הדבר העיקרי שמבחין ביניהן לבין מערכות יחסים אחרות עם בני-גילם.


הבחנה חשובה נוספת היא בין זוג לקבוצה. האינטראקציות שתיארנו עד כה מתייחסות לזוגות של בני-גיל או לזוגות של חברים, אך ילדים יוצרים גם חברויות בין מספר בני-גיל אשר מתאפיינות בגבולות ברורים ובארגון חברתי. קבוצות כאלה מפתחות נורמות, חוקים והיררכיות משלהן, אשר קובעות כיצד יראו הפעילויות של חברי הקבוצה.


אינטראקציות בין בני-גיל, חברויות בין בני-גיל וקבוצות של בני-גיל הן דרכים שונות שבאמצעותן הילד יוצר קשרים עם בני גילו. כל דרך כזו משרתת תפקידים שונים בהתפתחותו החברתית של הילד.הערה: הכתבה הזה הוא מבוא לכתבה אחרת על קבוצת השווים בשלוש השנים הראשונות. ההגדרה של "חבר" כפי שהוצגה כאן היא ההגדרה הנפוצה בשימוש בתחום המחקר של מערכות יחסים בקבוצת השווים.
Комментарии


bottom of page