top of page

לילה שלם- אחת ולתמיד?"וואי אני חייבת לספר לך! אתמול יובל ישן כל הלילה ולא העיר אותנו אף לא פעם אחת" אומרת רותם לחברתה בעבודה.

"רותם! אסור לך להגיד את זה בקול רם, את הרי יודעת שמרפי מקשיב"


האם הלילה החלומי שרותם זכתה לו לראשונה מאז הפכה לאם מבשר את תחילתה של שינה מופלאה? במחקר שנערך בקנדה בשנה שעברה הורים לתינוקות בני חצי שנה התבקשו לתעד את התנהגות השינה של התינוקות שלהם- לא רק בלילה אחד כמו ברוב המחקרים, אלא במשך 13 ימים עוקבים. "לילה שלם" הוגדר בשתי דרכים: 6 שעות רצופות או 8 שעות רצופות.


רוב ההורים דיווח שהילדים שלהם ישנו 6 שעות בלילה לפחות פעם אחת, בעוד שרק 50% מהתינוקות ישנו 8 שעות לפחות לילה אחד. אבל הנה הקאץ'- רוב התינוקות לא ישנו ככה באופן קבוע.


למשל, מתוך 44 התינוקות שהשתתפו במחקר, רק 3 תינוקות ישנו 6 שעות רצופות במשך כל 13 ימי הניסוי. במקרה של 8 שעות רצופות, רק תינוק אחד ישן כך במשך כל 13 הימים. בממוצע, תינוקות ישנו 6 שעות רצופות 5 ימים מתוך 13, ואילו תינוקות ישנו 8 שעות רצופות 3 ימים מתוך 13. ועוד נתון מעניין- 20% מהתינוקות לא ישנו 6 שעות רצופות אף לא לילה אחד, ובמקרה של 8 שעות אחוז התינוקות שלא ישנו כך באף לילה עמד על 50%.


יותר מדי מספרים בעיניים? תציצו רגע בתמונה המצורפת. שתי טבלאות שוות אלף מילים (או מספרים). אם בכתבה "נו, היא ישנה כבר לילה שלם? גרסת המאה ה-21" נוכחנו לדעת שקיימת שונות עצומה בדפוסי השינה בין ילדים שונים ובין מחקרים שונים, המחקר הזה מראה שקיימת גם שונות גדולה בדפוסי השינה של אותו ילד בין ימים שונים. ממצאים אלו מלמדים אותנו שהתייצבות השינה היא תהליך דינאמי, ולא איזו אבן דרך שברגע שהתינוק חוצה אותה, לא נתעורר יותר באמצע הלילה לעולם.

והסתייגות לסיום: המחקר הזה חשוב מאוד מכיוון שהוא מפנה את תשומת הלב אל דפוסי השינה האינדיבידואלים, אך עם זאת כדאי לזכור שמדובר במדגם קטן אשר מתבסס על דיווחים סובייקטיבים של אמהות אודות דפוסי השינה של התינוקות שלהן, ונדרשים מחקרים נוספים כדי לשחזר את הממצאים.

Comentarios


bottom of page