top of page

על המאזניים: חינוך מונטסורי מול חינוך רגילבמחקר שהתפרסם באחד מכתבי העת המדעיים היוקרתיים ביותר (Science), חוקרים השוו בין ילדים שלמדו במסגרת מונטסורית לבין ילדים שלמדו במסגרות אחרות. כמו בישראל, גם במילווקי הביקוש למסגרות מונטסוריות גדול מההיצע- רק מחצית מהמועמדים מנצחים בהגרלה ותופסים מקום במסגרת מונטסורית. קבוצת הילדים המונטסורים במחקר כללה את אותם ברי מזל שעלו בהגרלה (30 בני 5, 29 בני 12), ואילו האחרים נכללו בקבוצת הילדים ממסגרות אחרות (25 בני 5, 28 בני 12).


ומה גילו החוקרים כאשר השוו בין הקבוצות? ילדים בני 5 אשר סיימו תקופה של שלוש שנים בגן מונטסורי קיבלו ציונים גבוהים יותר במבחנים שבדקו יכולות אקדמיות כמו קריאה ומתמטיקה, פתרון בעיות ומיומנויות חברתיות, בהשוואה לילדים שלמדו במסגרות אחרות. גם אצל בני ה-12 נמצאו הבדלים לטובת התלמידים המונטסוריים*- הם היו טובים יותר בכתיבת סיפורים והראו כישורים חברתיים גבוהים יותר. במחקר אחר, אותה קבוצת חוקרים תיעדה במשך שלוש שנים את ההישגים האקדמיים והחברתיים של 141 ילדים במסגרות מונטסוריות ובמסגרות רגילות (שוב בשיטת ההגרלה). בנקודת הזמן הראשונה, כשהילדים היו בני שלוש, לא היה כל הבדל בין הקבוצות, אך עם הזמן הפער בין הקבוצות הלך וגדל לטובת הילדים המונטסורים.


? Too good to be true

במחקר שנערך בניו-יורק נמצאו תוצאות קצת פחות מזהירות. כאשר החוקרים השוו את הישגיהם של תלמידי כיתות ד' ו-ז' במבחני שפה ומתמטיקה כמעט ולא נמצאו הבדלים בין בתי הספר המונטסורים ובתי הספר הרגילים. וכשכן נמצאו הבדלים, הם היו דווקא לרעת המונטסורים. לפני שאתן מתייאשות מהמדע- הנה נקודה למחשבה. מסתבר שאותם בתי ספר אשר התהדרו בטייטל "מונטסורי" נהגו לתת שיעורי בית, לערוך מבחנים ולקיים שיעורים לא-מונטסורים עם מורים חיצוניים- לא בדיוק מה שהתכוונה המשוררת.


האם זה בכלל משנה עד כמה המסגרת המונטסורית באמת מונטסורית?

מסתבר שכן. מחקר אורך מצא שילדים בני 3-6 שהיו בגן מונטסורי "קלאסי" הראו שיפור משמעותי יותר לאורך השנה במדדים של קריאה, מתמטיקה, אוצר מילים, תפקודים ניהוליים ופתרון בעיות חברתיות, בהשוואה לבני גילם שהיו בגן מונטסורי שמשלב פעילויות קונבנציונליות או בגן ­רגיל. במחקר המשך, החוקרים הוציאו עזרים שאינם מונטסורים משניים מתוך שלושה גנים מונטסורים לילדים בני 3-6. כעבור 4 חודשים הילדים בגן המונטסורי "הטהור" היו טובים יותר בזיהוי מילים ואותיות ובתפקודים ניהוליים.


הערות:

* שהיו במסגרות מונטסוריות ברצף מגיל 3
Comments


bottom of page