top of page

מבטן ומלידה: יחסי תאומים


מערכת היחסים הייחודית בין תאומים מתחילה להתפתח כבר ברחם. אך למרות העדויות להשפעותיה של מערכת יחסים ייחודית זו על חיי התאומים - החל מבריאות נפשית ובעיות התנהגות, דרך איכות מערכות יחסים אחרות ועד להישגים אקדמיים - רק מעט מחקרים עקבו אחר התפתחותה לאורך הילדות.


עד אשר מעבדת מחקר אחת באוניברסיטה העברית בראשותו של פרופסור אריאל כנפו החליטה לקחת על עצמה את המשימה הגדולה. במחקר אורך רחב היקף שהשתתפו בו כ-1516 (!) זוגות תאומים, החוקרים עקבו אחר דפוסי התפתחותן של מערכות יחסים בין תאומים לאורך הילדות. החוקרים היו סקרנים לגלות כיצד הקרבה, התלות, הקונפליקט והיריבות בין התאומים משתנים בין הגילאים 3 עד 9 (על פי דיווחי ההורים).


כמה הם קרובים?

לאורך 6 שנות המחקר נצפתה ירידה בדפוסי התלות והקרבה בין תאומים לא-זהים. מה יכול להסביר זאת? ייתכן שככל שהתאומים גדלים כל אחד מהם מתחיל לפתח מערכות יחסים משמעותיות עם בני-גיל אחרים, מה שעשוי להוביל לירידה הדרגתית בקרבה ובתלות בין התאומים. באופן מעניין, דפוסי התלות והקרבה בין תאומים זהים כמעט ולא השתנו לאורך תקופת המחקר.


כמה הם רבים?

עוד גילו החוקרים כי היריבות בין תאומים, גם זהים וגם לא-זהים, הלכה ועלתה לאורך הילדות. וזה למה? ייתכן כי ככל שהתאומים גדלים הם נעשים יותר ויותר מודעים להשוואות ביניהם מה שמוביל לעליה ביריבות. מחקרים קודמים אכן מצאו כי ככל שהפרש הגילאים בין אחים קטן יותר, כך התחרותיות רבה יותר. ומה קטן יותר מהפרש הגילאים בין תאומים? ומה בנוגע לקונפליקט בין תאומים? במקרה הזה נצפתה עלייה רק אצל תאומים לא-זהים. לפני שאתן מתמלאות בחששות, שימו לב שהחוקרים לא מצאו קשר בין קונפליקט לבין קרבה ותלות. במילים אחרות, עושה רושם שריבים בין התאומים לא יקלקלו את הקרבה ביניהם.


זהים או לא-זהים: זה משנה?

במחקר הנוכחי השתתפו כ-1194 תאומים לא-זהים אשר חולקים 50% מהגנים שלהם וכ-322 זוגות תאומים זהים אשר חולקים 100% מהגנים שלהם. ממצאי המחקר חשפו שרמות הקרבה והתלות בין תאומים זהים גבוהות יותר בהשוואה לתאומים לא-זהים. בנוסף, כפי שראינו, הקרבה והתלות בין תאומים זהים כמעט ולא השתנו לאורך הילדות, בעוד שאצל תאומים לא-זהים נצפתה מגמת ירידה. בניגוד לכך, לא נמצא הבדל ברמות היריבות והקונפליקט בין אם התאומים היו זהים או לא-זהים.


מה ההיגיון בעצם? אם נחשוב רגע במונחים של אבולוציה, מטרת העל הרי היא להבטיח את המשכיות הגנים שלנו בדורות הבאים. דרך אחת לעשות זאת היא כמובן לדאוג כל אחד לעצמו, מה שבמקרה של תאומים כרוך בתחרות על המשאבים המוגבלים של ההורים. ייתכן כי מסיבה זו לא נמצא הבדל ברמות היריבות והקונפליקט בין זוגות התאומים, בין אם היו זהים או לא. אבל זו לא הדרך היחידה לשמר את הגנים שלנו. דרך נוספת היא לדאוג גם לאחרים אשר קרובים אלינו גנטית (מה שנקרא בעגה המקצועית, ברירת שארים), מה שעשוי להסביר את רמות הקרבה והתלות הגבוהות יותר בין תאומים זהים.


ומה קורה ליחסי התאומים עם הכניסה לגיל ההתבגרות?

נגלה כשהתאומים מהמחקר יגדלו😊


ייתכן שיעניין אותך גם...Comments


bottom of page